plant verbetering -
suid-afrika

Plantverbetering Suid-Afrika is 'n vereniging kragtens Artikel 21 van die Maatskappywet, 1973 (Wet 61 van 1973). Die maatskappy is in 2004 geregistreer met die hoofdoel om bestuurs- en administratiewe dienste te lewer ter ondersteuning van plantverbetering en plant sertifisering in die belang van Hortologie in Suid-Afrika.

Die maatskappy is in Paarl gebaseer en bied tans dienste aan die Suid-Afrikaanse Sagtevrugteplantsertifiseringskema en die Suid-Afrikaanse Plantsertifiseringskema vir Wingerd.

Die lewering van bestuurs- en administratiewe dienste ter ondersteuning van plantverbetering en plantsertifisering in belang van Hortologie in Suid-Afrika.
Die neem van die stappe wat nodig is om bestuurs- en administratiewe dienste te kan lewer ter ondersteuning van plantverbetering en plantsertifisering in belang van Hortologie.
DIREKTEURE VERENIGING
Mr SJ Victor SPV (Voorsitter)
Mr D Smit SPV
Mr JD van Deventer SPV
Mr MH Prins SPV (alt)
Mr HJT Heydenrych WVV
Mr D Nel WVV
Mr NA Spreeth WVV
Mr F Viljoen WVV (alt)

SPV = Sagtevrugteverbeteringsvereniging
WVV = Wingerdverbeteringsvereniging

Ms RM Kriel Algemene Bestuurder / Sekretaris
Me Carin Bothma Administrasie & Finansiële Beampte
Me Nashmia Patel Databasis Administrateur