plant verbetering -
suid-afrika

Plantverbetering Suid-Afrika is 'n nie-winsgewende maatskappy kragtens Artikel 5 van die Maatskappywet, 2008 (Wet 71 van 2008). Die maatskappy is in 2004 geregistreer met die hoofdoel om bestuurs- en administratiewe dienste te lewer ter ondersteuning van plantverbetering en plant sertifisering in die belang van Hortologie in Suid-Afrika.

Die maatskappy is in Paarl gebaseer en bied tans dienste aan die Suid-Afrikaanse Sagtevrugteplantsertifiseringskema en die Suid-Afrikaanse Plantsertifiseringskema vir Vitis.

Die lewering van bestuurs- en administratiewe dienste ter ondersteuning van plantverbetering en plantsertifisering in belang van Hortologie in Suid-Afrika.
Die neem van die stappe wat nodig is om bestuurs- en administratiewe dienste te kan lewer ter ondersteuning van plantverbetering en plantsertifisering in belang van Hortologie.
DIREKTEURE VERENIGING
Mnr Dana Morkel SPV (Sekundus)
Mnr Francois Viljoen WVV
Mnr André van Wyk WVV (Sekundus)
Mnr Jannie Bosman WVV
Mnr JD van Deventer SPV
Mnr Michiel Prins SPV
Mnr Theo Heydenrych WVV (Onder-Voorsitter)
Mnr Wiehahn Victor SPV (Voorsitter)

SPV = Sagtevrugteverbeteringsvereniging
WVV = Wingerdverbeteringsvereniging

Me Rachel Kriel Algemene Bestuurder / Sekretaris rachel@plantsa.co.za
Me Nadene Louw Finansiële en Administratiewe Beampte admin@plantsa.co.za
Me Lizelle Koen Tegniese Assistent data@plantsa.co.za
Mnr Michael Wood Plant Inspekteur admin@plantsa.co.za
Mnr Riaan Gerber Plant Inspekteur riaan@plantsa.co.za
Mnr Wynand Cillié Plant Inspekteur wynand@plantsa.co.za
Mnr Jandré De Witt Plant Inspekteur jandre@plantsa.co.za